Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Zpět

 

 

Každý zaměstnanec odpovídá za škody, které způsobil svému zaměstnavateli v důsledku porušení pracovních povinností. Náhradu škody, kterou jako zaměstnanec způsobíte, upravuje zákoník práce a to konkrétně Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který mimo jiné říká, že zaměstnavatel může po svém zaměstnanci požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrné měsíční hrubé mzdy (§257, odst 2).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance je čistě dobrovolným pojištěním. Nemáte proto ze zákona povinnost, mít pojištění odpovědnosti sjednáno. Řada zaměstnavatelů však toto pojištění po svých zaměstnancích požaduje. Podívejte se, jaké možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnanců nabízí a na co si při výběru vhodného pojištění dát pozor.

 

Řada pojištění totiž nemusí vůbec vyhovovat, například specifikům Vaší práce. Také se zde dozvíte, jaké pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance nabízejí, a že některé pojišťovny ho nabízí pod názvem "Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání".

 

 

Pojišťovny nabízející toto pojištění

 

Na kolik korun se si mám pojistit odpovědnost zaměstnance?

 

Pojistný limit by měl vždy vycházet z Vaší hrubé mzdy. Ze zákona po Vás totiž zaměstnavatel může požadovat maximálně 4,5 násobek průměrné hrubé mzdy. Je to tedy jednoduché. Pokud je Vaše hrubá mzda 35.000,-, pak si sjednejte pojištění s limitem ideálně 4,5 x 35.000 = 157.500,- korun.

 

Sjednání vyššího limitu pro Vás fakticky nemá vůbec žádný význam a pouze byste platili zbytečně více peněz za pojistné. Naopak si můžete sjednat pojištění s nižším limitem, pokud chce platit za pojištění méně. V takovém případě pouze riskujete, že si část škody budete muset uhradit ze svého.

Víte, že? Zaměstnavatel po zaměstnanci může požadovat náhradu způsobené škody maximálně do výše 4,5 násobku průměrné hrubé mzdy? Vyšší částku zaměstnavatel po zaměstnanci ze zákona nesmí chtít nahradit.

Tip! Občas si lidé pletou pojištění odpovědnosti zaměstnance či pojištění při výkonu povolání s pojištění Profesní odpovědnosti. Pojištění profesní odpovědnosti je jiný typ pojištění než odpovědnost zaměstnance. Profesní odpovědnost je určena pro osoby vykonávající specifickou profesi, které zákon udává povinnost mít sjednáno pojištění. Jedná se například o lékaře, advokáty, projektanty, architekty, a podobně...

Porovnejte si ceny
odpovědnosti zaměstnance
on-line

Články na téma pojištění odpovědnosti za škodu:

Sjednat pojištění odpovědnosti online

Sociální sítě:

© 2018 Pojištění-Přehledně.cz