Články - Pojištění vozidel

Zpět

Jak to s tím limitem jenom je? Co znamená limit u povinného ručení a
kolik je nejlepší si sjednat?

Sjednejte si

 autopojištění online

27.4.2019 (13:21)

 

Limit povinného ručení je v podstatě tou nejdůležitější částí tohoto pojištění Vašeho vozidla, přesto většina lidí netuší co tato dvě čísla znamenají a nebo automaticky volí limit nejnižší jaký zákon udává a to je 35 milionů korun. Je tento základní limit dost nebo málo? Jaký limit je nejlepší mít sjednán a co vlastně limit znamená? Čtěte dál, stručně Vám tyto otázky objasníme a možná se dozvíte něco nového a důležitého.

 

 

Zákonem stanovený minimální limit povinného ručení

 

Zákon č. 168/1999 Sb. přímo definuje, jaký je minimální pojistný limit, který musí mít každé vozidlo v rámci povinného ručení sjednán. V současné době, tedy v roce 2019 je tento limit zákonem stanoven na 35 milionů korun pro škody na zdraví a 35 milionů korun pro škody na majetku. Konkrétně je tento limit popsán v § 3a - Limity pojistného plnění.

 

 

Limit povinného ručení
35.000.000,-Kč / 35.000.000,-Kč

 

 

Co tato dvě čísla limitu znamenají?

 

Jak již předchozí odstavec napovídá, tak jedno číslo uvádí , do jaké částky za Vás pojišťovna zaplatí škody na věci či na majetku (oprava auta, ušlý zisk během léčby, zásah záchranných složek, oprava vozovky, atd...) a druhé číslo uvádí, do jaké částky za Vás pojišťovna zaplatí škody na zdraví (operace, hospitalizace, bolestné, regresní náhrady zdravotní pojišťovně, atd...).

 

Běžně bývá první číslo před lomítkem právě limit pro škody na zdraví a za lomítkem pro škody na věci, ale nemusí to tak být vždy. Většinou je to však jedno, protože drtivá většina pojišťoven nabízí limity stejné - např. 70/70, 140/140, atd... Pokud jsou limity odlišné, např.: 35/44 (jako u ČSOB pojišťovny) ověřte si, na které škody se která částka vztahuje.

 

Důležité také je, jak limity fungují. Respektive limit pro škody na majetku je určen pro všechny poškozené osoby dohromady, zatím co limit pro škody na zdraví se vztahuje na každou poškozenou osobu. Když tedy například způsobíte nehodu autobusu, kde bude 50 zraněných, tak všem v součtu za Vás pojišťovna zaplatí maximálně 35 milionů korun za škody na majetku, ale každý z těchto 50-ti zraněných bude mít k dispozici limit 35 milionů, takže celkově prakticky pojišťovna může uhradit za škody na zdraví u takové nehody 50 x 35 milionů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co vše kryje limit pro škody na zdraví a koho chrání?

 

1. Limit plnění: Sjednaný limit platí pro každou poškozenou osobu zvlášť

2. Škoda způsobená  újmou na zdraví či usmrcení jiné osobě:

Ano

3. Škoda způsobená  újmou na zdraví či usmrcení spolujezdce:

Ano

4. Škoda způsobená  újmou na zdraví či usmrcení rodinného příslušníka:

Ano

5. Škoda způsobená  újmou na zdraví či usmrcení  řidiče vozidla jenž škodu zavinilo:

Ne

 

 

Co vše kryje limit pro škody na majetku?

 

1. Limit plnění: Sjednaný limit platí pro všechny poškozené dohromady

2. Způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci jiné osobě: Ano

3. Způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci spolujezdci (s výjimkou osob v bodě: 4) Ano

4. Způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci rodinnému příslušníkovi nebo osobě žijící ve společné domácnosti: Ne

5. Způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci řidiči vozidla jenž škodu zavinilo: Ne

6. Škodu na ušlém zisku jiné osoby: Ano

7. Škodu na ušlém zisku spolujezdce: Ano

8. Škodu na ušlém zisku rodinného příslušníka nebo osoby žijící ve společné domácnosti: Ano, ale pouze pokud k němu dojde v souvislosti s újmou na zdraví či usmrcení

9. Škodu na ušlém zisku řidiče vozidla, jenž nehodu způsobilo: Ne

 

 

Jaký limit je vhodné si sjednat?

 

Na tuto otázku si musí v podstatě odpovědět každý sám, protože je to spíše otázka toho, zda si chcete za větší jistotu trochu připlatit. Nicméně  z čistě praktického hlediska nedává příliš smysl volit nejnižší limit, který je 35 milionů korun, protože zpravidla finanční rozdíl na ročním pojistném například oproti limitu 70 milionů je třeba 150-200 korun za rok. Za nás je tedy limit kolem 70 milionů rozumnou volbou.

 

Vyšší limity pojišťovny nabízejí dnes až do cca 250 milionů korun. Takový limit je upřímně v Českých podmínkách spíše nevyužitelný, ale záleží skutečně na každém, jakou jistotu chce mít. Často se také setkáváme s otázkou "Co by se muselo stát, abychom způsobili nehodu za 35 milionů!?" Nicméně dosáhnout takové škody není nikterak složité a to především po stránce škod na zdraví. Vážné zranění mladého člověka s doživotními trvalými následky Vás totiž může vyjít zcela jednoduše na desítky milionů korun, protože následky se poškozenému vyplácí doživotně.

 

Extrémně vysoké majetkové škody pak ukazuje například srážka kamionu na přejezdu s Pendolinem ve Studénce z roku 2015 kde se doposud škody vyšplhali k částce přesahující 157 milionů korun!

 

 

 

 

 

 

Sjednat autopojištění online

Sociální sítě:

© 2018 Pojištění-Přehledně.cz